ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Activities
Technical support
Education
Cooperating companies
SEARCH
 
PRODUCTS
 • Business Software
  Accounting Offices
  SmallMedium Companies
  Large Companies
  Hotels
  Restaurant Business
  Customer Relationship Management
 • Telecom
  Central Telecommunication Units
  Phone System Units
 • Education
  Training - Education Programs for Adults
  Training - Education Programs for Kids
  Certifications
  E-Learnig
  NEW PRODUCTS
  NEWSLETTER
   
  Insert your e-mail here if you like to subscribe to our mailing list in order to inform you about our news and offers
   
   
  Technical support
   
  TOTAL SUPPORT

  Από τη πρώτη επαφή με τη SystemOne ο πελάτης αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει δοθεί στην υποστήριξη του. Οι άνθρωποι της SystemOne είναι επιλεγμένοι, έμπειροι επαγγελματίες που ξέρουν να υποστηρίζουν ανθρώπους, να συντηρούν μηχανήματα και να είναι αποτελεσματικοί.
  > download file
  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ START UP

  1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - HARDWARE / SOFTWARE
  Περιλαμβάνει: Εγκατάσταση εφαρμογής (Single - Multi user) στις εγκ/σεις του πελάτη Eγκατάσταση Hardware που απαιτείται από το Software. στις εγκ/σεις του πελάτη

  2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΦΟΡΜΕΣ) Περιλαμβάνει: Προσομοίωση των απαιτήσεων στα μηχανογραφικά έντυπα του Πελάτη Αποστολή αντιγράφου και δειγμάτων εκτύπωσης στο Πελάτη Αναλυτικές οδηγίες για την επεξεργασία των φορμών

  3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ - REPORTS Περιλαμβάνει: Προσομοίωση των πεδίων σύμφωνα με το σχέδιο (report) του Πελάτη Αποστολή αντιγράφου και δειγμάτων εκτύπωσης στο Πελάτη Αναλυτικές οδηγίες για την επεξεργασία των reports

  4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ON - LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Περιλαμβάνει: Σύνδεση Γενικής Λογιστικής από Εμπορικές Εφαρμογές Σύνδεση Αναλυτικής Λογιστικής από Εμπορικές Εφαρμογές και Γενική Λογιστική

  Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

  1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
  Περιλαμβάνει: Έλεγχο αρχείων στις εγκαταστάσεις της SystemOne Ανεύρεση προβλήματος (δεν περιλαμβάνει επέμβαση στα data του πελάτη) Αναλυτικές οδηγίες για την αποκατάσταση του προβλήματος

  2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
  Περιλαμβάνει: Έλεγχο αρχείων εγκαταστάσεις της SystemOne Επίλυση προβλήματος και επιδιόρθωση με επέμβαση στα data του πελάτη Αποστολή αντιγράφου στον Πελάτη Επιδιόρθωση αρχείων μέσω Modem

  3. TΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
  Περιλαμβάνει: Τεχνικό έλεγχο δικτύου από Technical Consultant στις εγκ/σεις του Πελάτη Αποκατάσταση βλάβης σε περίπτωση που δεν εμπλέκει το κατασκευαστή Hardware

  Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ - CUSTOMIZATION


  1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΟΠΗ (CUSTOMIZATION)
  Περιλαμβάνει: Καταγραφή και μελέτη αναγκών Υλοποίηση και test Παράδοση με αναλυτικό προσδιορισμό παραδοτέων.

  2. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ HARDWARE
  Περιλαμβάνει: Εγκαταστάσεις, Επιδιορθώσεις, Αναβαθμίσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών

  Δ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιλαμβάνει: Εργασίες κλεισίματος / ανοίγματος χρήσης Μεταφορά Υπολοίπων Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ

  2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Περιλαμβάνει: Υπολογισμό και έκδοση Δώρου Χριστουγέννων Υπολογισμό και έκδοση Δώρου Πάσχα Υπολογισμό και έκδοση Επιδόματος Αδείας Υπολογισμό και έκδοση Βεβαιώσεων Αποδοχών

  Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  Καταγραφή λειτουργικών δεδομένων πελάτη. Ανάλυση αναγκών, δημιουργία οργανογράματος και περιγραφή θέσεων εργασίας. Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτύου σταθμών εργασίας. Ανάλυση μελέτη και υλοποίηση εγκαταστάσεων ERP & CRM.
  SystemOne
  Halkidos 22, Ano Patisia, 111 43 Athens - Greece - Tel. +30 210 2529607 Fax +30 210 2529561